کالیته پارچه ۲۰۲۲

پارچه کرپ ساده رنگی (232)

پارچه شانتون (35)

پارچه ساتن (63)

پارچه ژاکارد (74)

دارنده گــواهینامه بین المللی رسمی از کشور کــره جنوبی

   

۰۲۱۵۵۱۵۰۵۶۰

۰۹۱۲۰۱۲۲۷۴۶

ســاعــت کــــاری ۹:۰۰ الی ۱۷:۰۰

شبکـه‌هـای اجتمـاعـی :